เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไฮ-เคม (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ในบทบาทของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟเบอร์กลาสที่ครบวงจร จวบจนถึงปัจจุบันด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เรามุ่งเน้นเรื่องความสมดุลของคุณภาพและราคา รวมถึงการประกันคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเรายังคงพัฒนาปรับปรุงบริษัทให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ควบคู่ไปกับบริการที่ทันสมัยรวดเร็วเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย