ผลิตภัณฑ์

แม่สีพิเศษสำหรับงานไฟเบอร์กลาส  l  เจลโคท  l  เรซิ่น  l  โคบอลท์ - ฮาร์ดเดนเนอร์  l  ไฟเบอร์กลาสชนิดต่างๆ

แวกซ์ถอดแบบ  l  สารละลาย  l  ลูกกลิ้งและด้ามจับ  l  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ