ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ : 

175 หมู่ที่ 17  นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บางเสาธง  บางเสาธง  สมุทรปราการ  10570

อีเมลล์: hichem.th@gmail.com

เวปไซต์: www.hichem.co.th

โทรศัพท์: +66 2026 6406

มือถือ: +66 88 578 4306-7