ไฟเบอร์กลาสชนิดต่างๆ

ใยแก้ว (อี-กลาส) 300, 450, 600

ใยแก้วคือ เส้นใยของแก้วและแร่ธาตุต่างๆ ผ่านกระบวนการรีดให้ได้เส้น  ความหนาหรือขนาดตามต้องการ เพื่อใช้ในการเสริมแรงที่ต้องทำงานควบคู่กับสารโพลิเมอร์หลากหลายประเภท ด้วยคุณลักษณะที่แข็งแรง เบา ทนการกัดกร่อนได้สูง และไม่เป็นสนิม จึงถูกนำมาใช้ในการผลิต ถังบำบัดน้ำ เรือยอร์ช ชิ้นส่วนเครื่องบิน ชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์ต่างๆ เป็นต้น

ตราสาน (อี-กลาส) 400, 600, 800

คือหนึ่งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาประยุกต์จากใยแก้ว มีขนาดและความหนาหลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์กับงานใยแก้ว ทั่วไปได้ เป็นต้น

ใยพ่นและอื่นๆ

คือหนึ่งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาประยุกต์จากใยแก้ว มีขนาดและความหนาหลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์กับงานใยแก้ว ทั่วไปได้ เป็นต้น

 

 

  • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใยแก้ว

  • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตราสาน

  • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใยพ่น