สารละลาย

อะซิโทน (ทินเนอร์ )  -  สไตรีนโมโนเมอร์

สารละลายที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความสามารถในการทำละลายกับเรซิ่นต่างๆเพื่อปรับความข้นและหนืดให้เหมาะต่อการทำงาน เป็นต้น