แวกซ์ถอดแบบ

GIVA LW 1125  l  GIVA แวกซ์น้ำเคลือบ SW1  l  แวกซ์โซลูชั่น  l  WAX TR 104

คือน้ำยาถอดแบบตามประเภทงานที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติในการถอดแบบโดยไม่ทิ้งคราบรวมถึงมีความสามารถในการปกป้องผิวงานควบคู่ไปด้วย ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูงจึงสามารถใช้ถอดแบบได้หลายครั้ง โดยไม่ต้องทาใหม่

 

  • LW1125

  • WAX SOLUTION

  • TR 104